Al la Japanlingva versio
La 107a Esperanto-Kongreso de Japanio - Nagoya (2020)
大会エンブレム
  Ĉefpaĝo
  Saluto
  Kongresejo
  Kiel iri al Kongresejo
  Programo
  Memoraĵoj
  Kotizo kaj Loĝado
  Kontaktu nin
Ĝisdatigo: 2020-04-23
  Kotizoj
(japanaj enoj)
 Kotizoj   Limdato=>  Ĝis februaro  Ĝis junio
Ĝis julio
 Ekde julio
Ekde aŭgusto
 Rimarkoj
Partopreno el ekster Japanio 2 000  Rajtas ricevi Kongresajn Memoraĵojn kaj Raporton, kiun oni eldonos post la kongreso. 
Loĝanto plenaĝula en Japanio:  5 500  6 500  7 500
Loĝanto juna (*) en Japanio  2 000  3 000
Bankedo 5 000  La bankedo okazos vespere en la 21a de septembro, lunde.
Antaŭkongresa ekskurso pago surloka  Paĝo pri la ekskurso
 Aliĝu ĝis la fino de julio.
Postkongresa ekskurso 25 000  Paĝo pri la ekskurso
 Aliĝu ĝis la fino de julio.
Komuna foto 1 000  
(*) plenaĝulo pli ol 35-jara (t.e. naskita antaŭ ol 1985)
 Pri ceteraj kotizoj (handikapulo, junulo, familiano, morala partopreno, ktp) demandu al Japana Esperanto-Instituto.

 Retpoŝte sendu ĉi-subajn informojn al jek2020(ĉe)jei.or.jp . Poste vi ricevos de Oficejo de Japana Esperanto-Instituto klarigan mesaĝon pri pagmanieroj. Via aliĝo ekvalidas nur post via pago atingas nin.
- Familia(j) nomo(j) (latinlitere):
- Persona(j) nomo(j) (latinlitere):
- Nomo (alilitere, se necesas):
- Retadreso:
- Loĝadreso:
- Telefonnumero:
- Ne aperigu sur listo de kongresanoj
   [  ] mian nomon surrete [  ] mian loĝadreson [  ] mian retadreson


  Loĝado
 Bonvolu mendi vian tranoktejon konsultante la jenajn informojn.Supren