Al la Japanlingva versio
La 107a Japana Esperanto-Kongreso - Nagoya (2020)
大会エンブレム
  Ĉefpaĝo
  Saluto
  Kongresejo
  Kiel iri al Kongresejo
  Publikaj Programeroj
  Programo
  Memoraĵoj
  Kotizo kaj Loĝado
  Turismo
  Kontaktu nin

Ĝisdatigo: 2020-09-16
  Programo (provizora)

  Tabelo: Tagordo konciza

Tabelo: Tagordo konciza

  Tabelo: Horordo konciza

Program-tabelo, Per la program-tabelo oni povas scii, kiu programero povas alirebla per kiu apo.

  Listo: Ĉefaj programeroj

 01) Publikaj programeroj
 02) Malfermo(Fotado), Fermo
 03) Simpozio
 04) Kongresa universitato
 05) Amuza Vespero (Nuligita/ -- kontraŭ infekto)
 06) Prelegoj en Esperanto
 07) La urboj ĝemelaj kun Nagojo
 08) Paradizo kun SukeraSparo
 09) Ekspozicio de gravureskaj bildoj
 10) Movada foiro(Amikecaj budoj), Libroservo
 11) Kvalifika Ekzameno de Esperanto laŭ JEI
 12) Studraporta kunsido de JEI (Nuligita -- pro neniom da taŭgaj proponoj)
 13) Ĝenerala kunsido de JEI
 14) Fakaj kunsidoj (de JEI)
 15) Fakaj kunsidoj (de kongresano)
 16) Kongresa bankedo (Nuligita/ -- kontraŭ infekto)
 17) Antaŭ-/post-kongresaj ekskursojParte nuligita -- kontraŭ infekto)

  Kongresa bankedo

Tiu ĉi programero estas nuligita kontraŭ infekto.

  Paradizo kun SukeraSparo

"Paradizo kun SukeraSparo" estas la programero sub kunlaboro kun SukeraSparo.
Detalo estas fiksita kaj habeblas en la oficialeska retejo de Discord de Amrilato.

Parenteze, SukeraSparo kunlaboros; per artikolo en la kongresa libro (originala mangaeto de Tsuji Yuna, la pentristo por oficiala mangaigo de Kotonoha Amrilato ), per Amikeca budo en Movada foiro (kun vendo de novaj varoj ka.).

la bildo de Kotonoha amrilato
  Fakaj kunsidoj (de JEI)
(en la 8a de septembro)
 • Studraporta Kunsido de JEI
 • Prelego de la Premiito Ossaka en 2020
 • Azia Agado 1
 • Azia Agado 2
 • Filipinaj Junaj Esperantistoj agadas
 • Esperanto-Domo de Jacugatake
 • Kvalifikaj Ekzamenoj de Esperanto laŭ JEI
 • Enkonduko al Esperanto-informado (pretigota)
 • Kunborantoj por Nova Japana-Esperanta Vortaro (pretigota)
 • Movada kunsido de Esperanto-Grupoj (pretigota)
 • Jaraj raportoj kaj premiadoj (de JEI kaj de Esperanto-organizoj) (pretigota)
 • Enkonduko de retaj apoj (pretigota)
  Fakaj kunsidoj (de kongresano)
(en la 14a de septembro)
 • Budhanoj
 • Atestas atombombito koreadevena
 • Briĝo
 • Oomoto 1
 • Oomoto2
 • Kristanoj
 • Tragedio de Esperanto-studisto
 • Paperteatraĵo: La vilaĝo, al kiu blovis la vento
 • Blinduloj
 • Brajligante legu libron
 • Japana Medicinista kaj Sciencista Esperantistoj
 • SAT en Japanio pri internacia kaj enlanda situacioj
 • SAT en Japanio pri SAT-Kongreso en Japanio
 • Japana Sekcio de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj 1
 • Japana Sekcio de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj 2
  Movada foiro (Amikecaj budoj)
(en la 18a de julio)
 • Centro de Internacia Informo Pri Esperanto (CIIE)
 • Koresponda Kurso de Esperanto-Societo en Numazu
 • Eldonejo HORIZONTO
 • Vendejo de SukeraSparo
 • Lingvo inter homoj
 • Ĉielo Rozkolora (Ĝia amikeca budo funkcias nur en kongresa retejo de Discord)
 • SOJO Esperanto-Vegana Kafejo
 • Esperanto-Servo
  Simpozio
"Por la rilato inter Japanoj kaj Koreoj - Kion Esperanto faris kaj povas fari?"
Tema Prelego: Yamada Kanto (docento de Hiroshima Universitato / socilingvistiko, eduka historio en Koreio)
Podianoj: Ho Song, Kitagawa Ikuko, Mamiya Midori.
Prezidanto: Márkus Gábor Yamaguti Sin'iti
  Kongresa Universitato
1) Kawara Hiro: "Kies historio?: pri historiaj teorioj" (Filozofio)
2) Yasuo Tabuchi: "De Angla-instruado ĝis Esperanto-instruado" (Esperanto-instruado)
3) Yamano Yutaka: "Scienco pri sapo kaj sapveziko" (Kemio)
4) Ooŝida Takeŝi: "Historio de kilogramo" (Metrologio k Fiziko)
5) Kimura Goro Christoph: "Repaciĝo kun najbaraj landoj --germanaj spertoj kaj orientaziaj eblecoj" (Internaciaj rilatoj)
6) Noguĉi Tacuja: "Serĉante la originon de materioj kaj fortoj" (Partikla fiziko)
  Prelegoj en Esperanto
1) Márkus Gábor (Hungario): "Sonoro de amo kaj saĝo - el mia sperto en la Nanzan Universitato"
2) Syauqi Ahmad (Indonezio): "Esperanto en mi"
3) Trezoro Huang Yinbao (Ĉinio): "UNESKO kaj Esperanto"
  La urboj ĝemelaj kun Nagojo
  Prezentado de Esperanto-grupoj en la ĝemelaj urboj de Nagoya,ĉefe pri iliaj agadoj.

Supren